GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YÜZÜ Aksu Holding A.Ş.

Sürdürebilirlik

Aksu Holding olarak, insanlığın ve doğal hayatın geleceği için çevresel riskleri en aza indirmek, fırsatları ise katma değer yaratan başarılara dönüştürmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğin, bugün ve gelecekte sahiplenilmesi gereken en önemli değer olduğunu biliyor, bu bakış açısıyla küresel ve yerel sorunlara derinlemesine çözümler geliştiriyoruz.

Sağlıklı gelecek için çevreyi korumayı esas görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Değer odaklı bir bakış açısıyla bunun da ötesine geçerek pozitif etki yaratıyoruz. Sorunların çözümünde gelecek için katma değer yaratacak alanlara yatırım yapıyoruz. Kurumsal yönetim sistemimizin temelini oluşturan Sürdürülebilirlik Politikamızı, şirket çalışanlarımızdan tedarikçilerimize, müşterilerimizden iş ortaklarımıza birlikte yürüdüğümüz herkese ve her yapıya aktarıyoruz.