Aksu Holding

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Aksu Holding : Geleceği Şekillendiren Sürdürülebilir Çözümler

Aksu Holding olarak, insanlığın ve doğal hayatın geleceği adına çevresel riskleri minimize ederken, bu fırsatları değere dönüştürme konusunda öncü olmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik, bugün ve yarın üzerine titizlikle eğilinmesi gereken temel bir değerdir. Bu bilinçle, global ve lokal düzeyde karşılaştığımız sorunlara kapsamlı çözümler sunuyoruz.
Çevrenin korunması, sağlıklı bir gelecek için görevlerimiz arasında en önemli yer tutmaktadır. Değer odaklı yaklaşımımızla sadece mevcut sorunları çözmekle kalmayıp, aynı zamanda pozitif etkiler yaratmayı amaçlıyoruz. Gelecek nesiller için değer yaratacak projelere yatırım yaparak, çözüm odaklı stratejiler geliştiriyoruz. Kurumsal yönetim sistemimizin temel taşı olan Sürdürülebilirlik Politikamız, şirket çalışanlarımızdan başlayarak tedarikçilerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kadar geniş bir yelpazede etki ediyor ve bu politikayı tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçiriyoruz.